Vytlačiť
Aktuality
Návštevy: 2369

Vážení spoluobčania.

Po dlhej zime prišli prvé jarné dni a jarné slnko vyzýva na záhradné práce. Striháme stromčeky, vinič, začíname sadiť, pripravujeme fóliovníky a začíname aj s úpravou trávnika.

Pri týchto prácach sa hromadí bioodpad. Žiaľ, niektorí si tento odpad spaľujú, pričom ani často netušia, že konajú nielen nesprávne, ale aj protiprávne.

Pozrime sa bližšie na zákony v tejto oblasti:

Od 1. januára 2006 platí zákaz zneškodňovať, skládkovať alebo spaľovať akýkoľvek biologický odpad zo záhrad, parkov, cintorínov a iných verejných priestranstiev.

Ak teda niekto spaľuje odpad - či už na záhrade alebo na verejnom priestranstve – dopúšťa sa protiprávneho konania a hrozí mu pokuta až do výšky 331 EUR.

Pre právnické osoby sa táto suma môže vyšplhať až do výšky takmer 16 600 EUR.

Preto Vás dôrazne vyzývam na rešpektovanie prísneho zákazu spaľovania na celom území našej mestskej časti.

Mali by sme si uvedomiť, že spaľovaním nenávratne ničíme hodnotné suroviny, ktoré sa v prípade biologických odpadov dajú jednoduchým spôsobom – kompostovaním – premeniť na kvalitné hnojivo, plné živín a organických látok, ktoré sú nevyhnutné pri pestovaní akýchkoľvek plodín na záhrade.

Spaľovaním ohrozujeme aj náš majetok a zdravie. Pri spaľovaní vlhkého materiálu unikajú do ovzdušia zdraviu škodlivé plyny ako sú oxid uhoľnatý, uhľovodíky alebo dechtové látky.

Čo robiť v prípade už rozšíreného požiaru?

Starosta mestskej časti Košice - Lorinčík