oznam-2015-01-12-cyklotrasyVážení priatelia cyklistiky a zdravého životného štýlu,

pripravuje sa plán rozvoja cyklistickej dopravy pre Košice. Obyvatelia Košíc môžu svojimi pripomienkami a návrhmi prispieť k plánu rozvoja cyklistickej dopravy v meste pripomienkovaním plánovaných cyklotrás v Košiciach.

Využite prosím aj Vy túto možnosť a  pripomienkujte plánované a existujúce cyklotrasy v meste Košice. Tu je link na mapu navrhovaných cyklotrás: https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=zLGMd6UbJdKg.ktXvYiMO-Op0. Vyjadrite svoj názor ohľadom trasovania jednotlivých cyklochodníkov. Prehodnoťte, ktorá z alternatív vedenia cyklodopravných trás je vhodnejšia, v hlavnom dopravnom priestore, či ako spoločný združený chodník pre chodcov a cyklistov alebo oddelený cyklopruh? Navrhnite tri cyklotrasy (názvy ulíc, po ktorých vedie), ktoré sú podľa Vás najnutnejšie, prioritné pre vybudovanie a zdôvodnite svoj pohľad. Pripomienky, návrhy na spoluprácu a komentáre môžete posielať na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. do 20. 2. 2015.

Záujem občanov o každodenné využívanie bicykla ako plnohodnotného dopravného prostriedku, ale zároveň aj prostriedku na aktívne využitie voľného času narastá. Na základe zozbieraných poznatkov, odporúčaní a záverov budú preto určené tri najpotrebnejšie miesta, na ktorých sa začne aktívna  príprava projektovej dokumentácie, ktorá by mohla byť financovaná z EÚ Fondov.

Veľmi pekne Vám ďakujeme

Damián Exner

starosta MČ Košice - Lorinčík

Mená kandidátov na starostu našej MČ sú v tomto súbore. Podobne, mená kandidujúcich na poslancov sú v tomto súbore.

oznam-2014-09-19-preberanie-kandidatnych-listin-mala

Kandidátne listiny a iné dokumenty (delegačné listiny a pod.) súvisiace s voľbami do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 15. 11. 2014, sa mimo úradných hodín budú preberať v priestoroch kancelárie MÚ MČ Košice-Lorinčík dňa

21. 9. 2014 od 19:00 do 24:00 hod.

Iný termín prevzatia v zákonnej lehote je možný len po vzájomnej telefonickej dohode - telefónne čísla sú v priloženom dokumente.

Darina Terifajová
zapisovateľ miestnej volebnej komisie

Východoslovenská distrubučná, a. s. oznamuje obyvateľom Lorinčíka, že

18. 3. 2014 od 8:20 do 15:30

bude prerušená dodávka elektriny:

  • v lokalite celej MČ Košice - Lorinčík okrem kláštora a okrem časti Vyšný Lorinčík (podrobnosti v tomto súbore),
  • na odberných miestach číslo 0000143911 a 0000035224 (podrobnosti v tomto súbore).

Vážení občania,

starosta MČ Košice-Lorinčík Vás pozýva na VEREJNÚ DISKUSIU k témam:

  1. Štruktúra  usporiadania mestských častí v meste Košice,
  2. Súčasný stav multifunkčného ihriska.

Verejná diskusia sa uskutoční 28. 11. 2013 o 17.00 hod. v sále kultúrneho domu.

Toto oznámenie je aj na stiahnutie v tomto súbore.

MÚ MČ Košice - Lorinčík vyzýva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou. Predmetom zákazky je dodávka a montáž klampiarskeho materiálu. Celé znenie výzvy je v tomto súbore.

MÚ MČ Košice - Lorinčík vyzýva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou. Predmetom zákazky je zrubová konštrukcia studne. Celé znenie výzvy je v tomto súbore.

Východoslovenská distribučná a. s. oznamuje, že v celej  mestskej časťi Košice-Lorinčík okrem časti IBV Vyšný Lorinčík bude v termíne od 19. - 20. februára 2013 od 8:00 do 17:00 prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.


Starosta MČ Košice - Lorinčík zverejňuje zámer prenajať nebytové priestory budovy "Hasička". Viac informácií je v tomto súbore.
MÚ MČ Košice - Lorinčík vyzýva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou. Predmetom zákazky je zimná údržba komunikácií v MČ Košice - Lorinčík. Celé znenie výzvy je v tomto súbore.