Up

Faktúry

Zoznam prijatých faktúr od 1. 1. 2011 podľa zákona 546/2010.

Faktúra 2013-02-20 - vodné a stočné, VVS
Faktúra 2013-03-01 - plyn Lorinčík 15, SPP
Faktúra 2013-02-19 - komunálny a drobný stavebný odpad, Mesto Košice
Faktúra 2013-02-14 - vodné a stočné, VVS
Faktúra 2013-02-12 - vodné a stočné, VVS
Faktúra 2013-02-12 - právne služby - žaloby, Dušan Pavčík
Faktúra 2013-02-12 - právne služby - odpor voči PR č.k. 38Rob/183/2012, Dušan Pavčík
Faktúra 2013-02-07 - údržba verejného osvetlenia 1/2013, Energomont
Faktúra 2013-02-07 - údržba verejného osvetlenia 12/2012 - 1/2013, Energomont
Faktúra 2013-02-04 - oprava vyúčtovania plynu Lorinčík 45, SPP
Faktúra 2013-02-04 - oprava vyúčtovania plynu Lorinčík 15, SPP
Faktúra 2013-02-03 - telefón, Slovak Telekom
Faktúra 2013-02-01 - plyn Lorinčík 45, SPP
Faktúra 2013-02-01 - plyn Lorinčík 15, SPP
Faktúra 2013-01-30 - zimná údržba, Ladislav Varga
Faktúra 2013-01-22 - telefón, Slovak Telekom
Faktúra 2013-01-15 - vyúčtovanie plynu Lorinčík 45, SPP
Faktúra 2013-01-15 - vyúčtovanie plynu Lorinčík 15, SPP
Faktúra 2013-01-14 - popisné čísla, Marek Hric
 
 
Powered by Phoca Download