Odpustová slávnosť s odhalením sochy sv. Vavrinca bude dňa 14. 8. 2016, stredoveký deň v Lorinčíku bude 20. 8. 2016