Vytlačiť
Kultúra
Návštevy: 1870

Pozvánka

Starosta a poslanci mestskej časti Košice – Lorinčík Vás týmto pozývajú na stretnutie seniorov našej mestskej časti. Toto slávnostné stretnutie sa uskutoční v rámci programu osláv dňa matiek v Dome kultúry mestskej časti dňa 11. 5. 2015 o 14.45 hodine.
V rámci programu vystúpi spevácky zbor „Furčan“, deti z materskej škôlky „Slniečko“ a  tanečný pár v latinsko-americkom tanci.

Damián Exner
Starosta mestskej časti
Košice – Lorinčík

Program stretnutia: