Podrobnosti zrušenia trvalého pobytu sú v tomto súbore: