Vytlačiť
Úradná tabuľa
Návštevy: 970

Zverejňujeme toto rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Košice k zámeru obnovy fasády rímskokatolíckeho kostola sv. Vavrinca v Lorinčíku: