Text oznamu o zrušení trvalého pobytu je v tomto súbore: