Ohlasovňa pobytu podľa § 7 ods. 1. písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt nasledovným občanom dňom 13. 7. 2020:

Priezvisko Meno Dátum narodenia
Dučaiová Gabriela 15. 5. 1981

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Košice - mestská časť Lorinčík.