Upozorňujeme obyvateľov, že Úrad verejného zdravotníctva zverejnil na svojej stránke Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia s účinnosťou od 16.03.2020:

- celý článok,

- samotné opatrenie ako súbor na stiahnutie.

Zverejňujeme výsledky volieb do NRSR 2020 v našej mestskej časti:

 

Zverejňujeme oznámenie o začatí správneho konania a tiež aj rozhodnutie z RÚVZ Košice, ktorými nariaďuje zabezpečiť deratizáciu v Košiciach:

Ohlasovňa pobytu podľa § 7 ods. 1. písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt nasledovným občanom dňom 13. 1. 2020:

Priezvisko Meno Dátum narodenia
Goliášová Alena 12. 8. 1984

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Košice - mestská časť Lorinčík.

Dňa 23. 12. 2019 a 27. 12. 2019 bude miestny úrad mestskej časti Košice – Lorinčík z organizačných dôvodov zatvorený.

Mesto Košice nás informuje o plánovanej dražbe záhrady na Furči: