Voľby do NR SR sa budú konať v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00.

Viac informácií je na stránke Ministerstva vnútra alebo aj v tomto dokumente:

Vo voľbách 15. 11. 2014 boli zvolení:

Starosta: Damián Exner

Poslanci OZ:

  • Ing. Lýdia Lauffová,
  • Ing. Radoslav Bajus, PhD,
  • Mgr. Lucia Dučayová
  • RNDr. Zuzana Kimáková, PhD,
  • Ing. Štefan Kender, PhD,

Podrobnosti o voľbách vrátane počtu získaných hlasov sú v tomto súbore.