Up

Územný plán

Viac informácií nájdete na stránke: http://mapa.kosice.sk/

ÚPN - Z - Lorinčík 05, zmeny a doplnky 2018 - návrh - regulačný výkres
ÚPN - Z - Lorinčík 02, zmeny a doplnky 2018 - návrh - komplexný urbanistický návrh
ÚPN - Z - Lorinčík 00, zmeny a doplnky 2018 - návrh - textová časť
Prepojovacia komunikácia Pereš - Lorinčík, situácia 2

Plán prepojovacej komunikácie z Pereša, v pláne je zakreslená časť tejto komunikácie od kostola v Lorinčíku po obrátku autobusov v Lorinčíku.

Prepojovacia komunikácia Pereš - Lorinčík, situácia 1

Plán prepojovacej komunikácie z Pereša južne od Macákovej ulice až po kostol v Lorinčíku.

ÚPN - Z - Lorinčík, stav zmien a doplnkov 2014
 
 
Powered by Phoca Download