Up

Oznamy, podujatia

Verejná vyhláška z 4. 3. 2019 - súhlas o predĺženie termínu dokončenia stavby Obytný park Košice, Lorinčík - Háje
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby "V283, V596 - Lorinčík - Baška - zriadenie VN, TS, NN" v katastrálnom území Lorinčík a Baška
Verejná vyhláška - Zmeny a doplnky Územného plánu zóny Košice – Lorinčík 2018
Oznam z 25. 11. 2018 - povolenie dočasnej uzávierky komunikácií kvôli výstavbe vodovodu
Oznam z 19. 10. 2018 - kolaudačné rozhodnutie stavby Pereš, ul. Vranovská - zriadenie trafostanice VN prípojky a úprava NN siete
Oznam z 19. 10. 2018 - deratizácia jeseň 2018
Rozhodnutie z 31. 7. 2018 - povolenie uskutočniť vodné stavby: Košice - Pereš - Vyšný Lorinčík - prepojenie vodovodu
Oznámenie z 27. 8. 2018 o začatí kolaudačného konania spojeného s ústnym pojednávaním a miestnym zisťovaním: Pereš, trafostanica
Oznam z 7. 9. 2018 - odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva a vzniku požiaru
Oznam z 29. 8. 2019 - verejná vyhláška - predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení líniovej komunikačnej stavby: Realizácia optických sietí, klaster Košice, obec Hýľov, Zlatá Idka
Oznam z 1. 8. 2018 - čas zvýšeného nebezpečenstva a vzniku požiaru
Oznam z 9. 7. 2018 - verejná vyhláška - oznam o začatí stavebného konania k stavbe "Prepojovacia komunikácia Pereš - Lorinčík"
Oznam z 29. 6. 2018 - odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva a vzniku požiaru
Oznam z 15. 6. 2018 - čas zvýšeného nebezpečenstva a vzniku požiaru
Oznámenie z 7. 6. 2018 o zrušení trvalého pobytu Tomáša Horňáka
Leták o africkom more ošípaných
Oznam z 12. 5. 2018 - stavebné povolenie pre stavbu Technická infraštruktúra pre obytnú zónu Lorinčík
Oznam z 29. 3. 2018 - Prerušenie distribúcie elektriny bude 12. 4. 2018
 
 
Powered by Phoca Download