Vytlačiť
Zasadnutia miestneho zastupiteľstva
Návštevy: 1732
Vážení poslanci MZ, pozývame Vás na zasadnutie MZ, ktoré sa uskutoční 9. júna 2015. Podrobnosti sú v tomto súbore.