Sadzobník poplatkov MČ Košice - Lorinčík

podľa Zákona NR SR č. 145/1995 z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

 

OSVEDČENIE

podpisu na listine na jej rovnopise, za každý podpis 2,00 €
osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú začatú stranu v slovenskom jazyku 2,00 €
 

VYHLÁSENIE V ROZHLASE

Poplatok sa vyberá na miestnom úrade pred vyhlásením, poplatky neplatia miestne spoločenské organizácie a škôlka 2,00 €
 

FOTOKOPÍROVANIE

Miestny úrad na požiadanie fyzickej alebo právnickej osoby zabezpečí fotokopírovanie dokumentov. Poplatky vyberá ihneď po fotokopírovaní. 0,10 €
 

NÁJOM HROBOVÉHO MIESTA

10 rokov 35,00 €
20 rokov 70,00 €
 

POPLATOK ZA JEDNORAZOVÝ PREDAJ

pracovné dni 5,00 €
odpust, dni obce a iné slávnosti 10,00 €
 

RYBÁRSKY LÍSTOK

týždňový 1,50 €
mesačný 3,00 €
ročný 7,00 €
trojročný 17,00 €
 

ĎALŠIE POPLATKY

známka pre psa 1,50 €
potvrdenie o trvalom pobyte 5,00 €
 

 

Prenájom sály kultúrneho domu

NÁJOM SÁLY KULTÚRNEHO DOMU

  • Sály domu kultúry s pódiom má kapacitu 80 – 100 hostí (podľa účelu využitia).
  • Vybavenie kuchyne: dva sporáky (plyn, elektrina), 3x chladnička, umývačka riadu, kompletný jedálenský servis
  • Sociálne priestory: WC, sprcha

Ceny za prenájom sú podľa účelu a času využitia.

Pre obyvateľov MČ

svadba (stoly, stoličky, kuchyňa...) 50,00 € + energie
kar 20,00 €
tanečná zábava 100,00 €
životné jubileum 20,00 €
klubová činnosť 30,00 €
pracovná akcia (schôdza, školenie...) 20,00 €

Pre tých, ktorí nie sú obyvatelia MČ

svadba (stoly, stoličky, kuchyňa...) 85,00 € + energie
kar 30,00 €
tanečná zábava 100,00 €
životné jubileum 30,00 €
klubová činnosť 30,00 €
pracovná akcia (schôdza, školenie...) 30,00 €

sala-kd-60002
sala-kd-60002 sala-kd-60002
sala-kd-04351
sala-kd-04351 sala-kd-04351
sala-kd-04352
sala-kd-04352 sala-kd-04352
sala-kd-04356
sala-kd-04356 sala-kd-04356
sala-kd-04357
sala-kd-04357 sala-kd-04357
sala-kd-04359
sala-kd-04359 sala-kd-04359
sala-kd-07133
sala-kd-07133 sala-kd-07133
sala-kd-07151
sala-kd-07151 sala-kd-07151
sala-kd-07152
sala-kd-07152 sala-kd-07152
sala-kd-07158
sala-kd-07158 sala-kd-07158