Vytlačiť
Veľkokapacitný kontajner
Návštevy: 1847
Termíny rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov pre rok 2014
Križovatka ku kostolu Otočka autobusu Stanovište oproti MÚ
13.03. a 14.03.2014
10.04. a 11.04.2014
15.05. a 16.05.2014
12.06. a 13.06.2014
10.07. a 11.07.2014
07.08. a 08.08.2014
04.09. a 05.09.2014
02.10. a 03.10.2014
30.10. a 01.11.2014
27.11. a 28.11.2014
15.03. až 17.03.2014
12.04. až 14.04.2014
17.05. až 19.05.2014
14.06. až 16.06.2014
12.07. až 14.07.2014
09.08. až 11.08.2014
06.09. až 08.09.2014
04.10. až 06.10.2014
02.11. až 04.11.2014
29.11. až 01.12.2014
18. až 20.03.2014
15. až 17.04.2014
20. až 22.05.2014
17. až 19.06.2014
15. až 17.07.2014
12. až 14.08.2014
09. až 11.09.2014
07. až 09.10.2014
05. až 06.11.2014
02. až 04.12.2014