Vytlačiť
Aktuality
Návštevy: 3417

Na základe podnetu občana pána Pavla Juhása Vás pozývame na verejné stretnutie občanov za účelom prejednania veci: Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska.

Verejné stretnutie sa bude konat' v sále Domu kultúry v Lorinčíku vo štvrtok 23. 6. 2016 o 16.30 hod.

S pozdravom

Damián Exner, starosta MČ