Vytlačiť
Aktuality
Návštevy: 3718

Zachádzky spojov z linky č. 20L pravidelnej mestskej hromadnej dopravy kvôli cestám do alebo zo základných škôl ZŠ Trebišovská, ZŠ Bernoláková (platí len v dňoch školského vyučovania) z MČ Košice - Lorinčík a MČ Košice - Pereš:

Ráno

Poobede 

Uvedené spoje a taktiež zachádzky k ZŠ sú spojmi pravidelnej MHD schválenej mestom Košice. Preprava na týchto spojoch, resp. zachádzkach nie je bezplatná a cestujúci (vrátane žiakov) sú povinní mať platný cestovný doklad.