Vytlačiť
Aktuality
Návštevy: 6464

Spotrebiteľské Centrum - nezisková organizácia požiadalo starostu nášej MČ, aby sme zverejnili túto informáciu, týkajúcu sa konkurzného konania životnej poisťovne Rapid life (Prvá Česko-Slovenská poisťovňa):

Poisťovňa bola dlhodobo kritizovaná najmä preto, že svojim poistencom odmietala vyplácať plnenia pri poistných udalostiach. Jej klienti sa tak museli domáhať svojich peňazí až prostredníctvom súdov. V jari tento rok oznámilo vedenie poisťovne, že nemá dostatočný majetok na likvidáciu poistných zmlúv, to odôvodňovalo údajnou pohľadávkou voči Národnej banke Slovenska. O výške danej pohľadávky však doposiaľ nebolo rozhodnuté.

Vyššie menovaná životná poisťovňa počas svojej činnosti nevytvárala technické rezervy, čím zásadným spôsobom poškodila a ohrozila ekonomické záujmy svojich poistencov. Som presvedčený, že konatelia danej poisťovne nikdy nemali v pláne začať vyplácať svojich poistencov.

Dňa 15. júna 2017 bola v poisťovni zavedená nútená správa, ktorej cieľom bolo zistiť reálny stav majetku poisťovne a začať proces likvidácie poisťovne tak, ako sa k tomu zaviazalo jej vedenie ešte v roku 2015. V zmysle špeciálneho režimu, v ktorom sa poisťovňa nachádzala, mala “dobrovoľne ukončiť svoju činnosť” najneskôr do 31.12.2018 a vysporiadať všetky záväzky spotrebiteľov vyplývajúce z poistných zmlúv.

Nútenou správou bolo navrhnuté riešenie aktuálnej situácie v životnej poisťovni konkurzným konaním, do ktorého sa budú môcť poškodený občania prihlásiť v lehote do 45 dní odo dňa jeho vyhlásenia. Doposiaľ nebol vyhlásený.

Spotrebiteľské Centrum od roku 2015 úspešne zastupuje poškodených klientov v súdnych sporoch so životnou poisťovňou Rapid life. V časovej následnosti k tomu, je logické, že sa v záujme ochrany práv a hospodárskych záujmov nami zastupovaných klientov angažujeme v danej veci a pripravujeme občanov na konkurz, v ktorom mienime zastupovať kvalifikovanú väčšinu. (Napr.: https://spotrebitelskecentrum.sk/informacie/rapid-life-musi-zaplatit-nasim-klientom/)

Práca Spotrebiteľského Centra je založená (orientovaná) v online prostredí. Je dôležité však osloviť aj skupiny občanov, ktoré nemajú prístup na internet a dôchodcov. Občania bez prístupu na internet si môžu podať žiadosť o zastupovanie jednoducho telefonicky na telefónnom čísle 0950403021, následne im doručíme na poštovú adresu splnomocnenie. Občan s prístupom na internet si zvládne podať žiadosť o zastupovanie sám prostredníctvom našej elektronickej podateľne na http://rapid.s-c.sk.

Obyvatelia Košického samosprávneho kraja sa môžu prísť osobne poradiť do našej kancelárie v Košiciach na ul. Škultétyho 3 (Realitná kancelária "Reality Východ") a to v každý pondelok od 14:00 do 17:00 alebo utorok od 10:00 do 14:00.

Medzilaborce, 03.10.2017

Miroslav Antoňak, v.r.
riaditeľ, Spotrebiteľské Centrum

Leták A4 "Konkurz Rapid life životná poisťovňa" na stiahnutie: https://drive.google.com/open?id=0B3zmDISaBT92MnJQQkFpQlNSSVk