Vytlačiť
Aktuality
Návštevy: 4053

V termíne od 3. 8. 2020 do 7. 8. 2020 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. – závod Košice vykonávať periodické odpočty stavov vodomerov z dôvodu ročného zúčtovania vodného a stočného v mestskej časti Vyšný Lorinčík a to v uliciach Beskydská, Čergovská, Macáková, Pieninská, Polonínska, Pytliacka, Sluková, Plávkova a Bedľová.

Z tohto dôvodu žiadame odberateľov, aby v pracovných dňoch v čase od 07:30 do 15:00 sprístupnili vodomery k odpočtu. V prípade, že nám k vodomeru nebude zabezpečený prístup v stanovenom čase: