Vytlačiť
Aktuality
Návštevy: 3454

Vážení spoluobčania,

v termíne 6. september 2021 od 08:10 h do 16:30 h.

je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-LORINČÍK v úseku: Lorinčík od č.d. 1 po č.d. 41 nepárne, od č.d. 2 po č.d. 26 párne, č.d. 48, 55, 95, 106, 107, 109, 111, 112, 114, 123, 125, 130, 132, 136, 138, 141, 226, domy bez popisných čísel v danom úseku.

Viac je v tomto dokumente:

Zároveň je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom:
Lorinčík 0 Košice - Lorinčík, ČOM: 0000143911, EIC: 24ZVS0000047285L
Lorinčík 15 Košice - Lorinčík, ČOM: 0000035224, EIC: 24ZVS0000015429E

Viac je v tomto dokumente: