Vytlačiť
Aktuality
Návštevy: 3874

oznam-2014-09-19-preberanie-kandidatnych-listin-mala

Kandidátne listiny a iné dokumenty (delegačné listiny a pod.) súvisiace s voľbami do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 15. 11. 2014, sa mimo úradných hodín budú preberať v priestoroch kancelárie MÚ MČ Košice-Lorinčík dňa

21. 9. 2014 od 19:00 do 24:00 hod.

Iný termín prevzatia v zákonnej lehote je možný len po vzájomnej telefonickej dohode - telefónne čísla sú v priloženom dokumente.

Darina Terifajová
zapisovateľ miestnej volebnej komisie