Vytlačiť
Aktuality
Návštevy: 2570

Zvítajme sa s novým rokom
v dobrej vôli, pohode,
starosti nech idú bokom,
odplavia sa po vode.
S úprimnosťou svoje čaše
dvíhame tiež vozvysok:
nech je pevné zdravie vaše,
nech je šťastný nový rok!