Vytlačiť
SODB 2021
Návštevy: 712

Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby.

Predseda Štatistického úradu Slovenskej republiky vydal 21. apríla 2021 rozhodnutie o začatí dosčítavania na zabezpečenie asistovaného sčítania pre SODB 2021. Asistované sčítanie sa bude realizovať na celom území SR od 3. mája 2021 do 13. júna 2021. V uvedenom termíne zabezpečí služby asistovaného sčítania každá obec a mesto SR po dobu 6 týždňov.

Rozhodnutie predsedu ŠÚ SR je vydané v súlade so stanoviskom Úradu verejného zdravotníctva SR. Informácie o asistovanom sčítaní sú samozrejme aj na stránke www.scitanie.sk, podrobnejšie v tomto článku.

Občan sa môže rozhodnúť medzi sčítaním na kontaktnom mieste alebo sčítaním doma.

Stacionárny asistent na kontaktnom mieste

Mobilný asistent, o ktorého požiadate telefonicky

Sčítajte sa s pomocou mobilného asistenta sčítania, ktorý Vás navštívi doma v prípade, že o takúto službu požiadate. Postupovať treba takto: