Vytlačiť
Úradná tabuľa
Návštevy: 2547

Vážení občania,

zverejňujeme Záverečný účet našej MČ za rok 2016. Tento záverečný účet schvaľovali poslanci na MZ 13. 6. 2017 a tu je jeho výsledná podoba: