Vytlačiť
Úradná tabuľa
Návštevy: 2149

Zverejňujeme VZN číslo 3/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách a o zverejňovaní volebnej propagácie prostredníctvom iných médií v čase volebnej kampane: