Vytlačiť
Úradná tabuľa
Návštevy: 2230

Košický samosprávny kraj zverejňuje toto rozhodnutie o odstránení stavby „Demontáž 22 kV vzdušného vedenia DPMK od meniarne „F“ po križovatku Červený rak, stavebný objekt SO 101 – Demontáž 2x22kV vedenia“, úsek od betónového stožiara č. 55 po železné priehradové stožiare č. 79 a 80 umiestnené pri križovatke Červený Rak.

Text rozhodnutia je tu: https://web.vucke.sk/files/sk/uradna-tabula/povinne-informacie/stavebny-urad/rozhodnutie_odstranenie_stavby_demontaz_vn_20181116.pdf.