Vytlačiť
Úradná tabuľa
Návštevy: 770

Zverejňujeme tento návrh VZN č. 3/2019: