Vytlačiť
Úradná tabuľa
Návštevy: 973

Zverejňujeme oznámenie o začatí správneho konania a tiež aj rozhodnutie z RÚVZ Košice, ktorými nariaďuje zabezpečiť deratizáciu v Košiciach: