Vytlačiť
Úradná tabuľa
Návštevy: 278

Štatistický úrad SR – Pracovisko ŠÚ SR v Košiciach nám zaslalo ďalšiu tlačovú správu k sčítaniu obyvateľov, domov a bytov 2021: