Vytlačiť
Úradná tabuľa
Návštevy: 482

Zverejňujeme tento Súhlas s predĺžením termínu dokončenia stavby Prepojovacia komunikácia Pereš - Lorinčík, pre stavebný objekt SO 02 Zárubné múry: