Vytlačiť
Úradná tabuľa
Návštevy: 371

Zverejňujeme toto oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania pre stavbu „V283, V596 – Lorinčík – Baška – zriadenie VN, TS, NN