Vytlačiť
Úradná tabuľa
Návštevy: 166

Zverejňujeme čerpanie rozpočtu za rok 2021 k 31. 12. 2021: