Vytlačiť
Úradná tabuľa
Návštevy: 151

Zverejňujeme túto verejnú vyhlášku o začiatku konania o zmene územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Prepojovacia komunikácia Pereš – Lorinčík".