Vytlačiť
Linky, kontakty
Návštevy: 6147

Kontakty:

Poslanie CO, jej informačný systém a varovanie obyvateľstva

Podrobnejšie a doplňujúce informácie o CO:

Všeobecné zásady

Ak sa stanete očitým svedkom vzniku akejkoľvek mimoriadnej udalosti, treba ju bez zbytočného odkladu ihneď oznámiť ako jasnú, stručnú a neskomolenú informáciu na týchto telefónnych číslach tiesňového volania:

Snažte sa vždy konať pokojne, s rozvahou a bez paniky a vo svojom okolí nerozširujte neoverené správy a informácie.

Základné zložky Integrovaného Záchranného Systému:

Všetky zložky IZS sú navzájom prepojené, preto, ak ste v tiesni a potrebujete pomoc, VOLAJTE číslo 112.

Pri podávaní informácie je nutné uviesť tieto základné údaje: