Vytlačiť
Zasadnutia miestneho zastupiteľstva
Návštevy: 2124

Vážení občania MČ Košice-Lorinčík,

poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Lorinčík sa uzniesli na ustanovení poslaneckých dní v priestoroch miestneho úradu mestskej časti.

V každú prvú stredu v mesiaci v čase od 16.30 do 17.30 hodiny vám budú k dispozícii poslanci MZ na osobný príjem vašich podnetov, konzultácie a vysvetlenie rôznych problémov týkajúcich sa života v našej MČ.

Prvé takéto stretnutie bude v stredu 13. 1. 2016. Tešíme sa na stretnutie s vami.

Poslanci Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Lorinčík.