Vytlačiť
Zasadnutia miestneho zastupiteľstva
Návštevy: 2335
Vážení poslanci MZ, pozývame Vás na zasadnutie MZ, ktoré sa uskutoční 18. decembra 2012. Podrobnosti sú v tomto súbore.