Vytlačiť
Zasadnutia miestneho zastupiteľstva
Návštevy: 2492
Vážení poslanci MZ, pozývame Vás na zasadnutie MZ, ktoré sa uskutoční 11. júna 2013. Podrobnosti sú v tomto súbore.