Vytlačiť
Zasadnutia miestneho zastupiteľstva
Návštevy: 2523
Vážení poslanci MZ, pozývame Vás na zasadnutie MZ, ktoré sa uskutoční 17. septembra 2013. Podrobnosti sú v tomto súbore.