Vytlačiť
Zasadnutia miestneho zastupiteľstva
Návštevy: 2443
Vážení poslanci, termín zasadnutia MZ sa presúva z plánovaného 8. 12. 2015 na 15. 12. 2015. Ďakujeme za pochopenie.