Vytlačiť
Lorinčík
Návštevy: 1343

Zverejňujeme túto výzvu na vykonanie výrubu od VSD, a. s.: