Vytlačiť
Multifunkčné ihrisko
Návštevy: 5426

 

 

multifunkcne-ihrisko-1
Multifunkčné ihrisko sa nachádza na parcele č. 134, LV č. 57 v katastrálnom území Lorinčík. Ide o viacúčelové ihrisko s umelou trávou, oplotením, mantinelmi pre loptové hry. Slúži na prevádzkovanie aktivít obyvateľov či návštevníkov obce. Rozmery ihriska sú 35 x 15 m.

Vlastníkom, prevádzkovateľom a správcom multifunkčného ihriska je Miestny úrad MČ Košice – Lorinčík, Lorinčík 15, 040 11 Košice

Prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok vrátane výšky poplatku za rezervovanie ihriska je na stiahnutie v tomto dokumente (príloha č. 2, teda strany 7 - 11):

Prevádzkové hodiny

Pondelok – piatok (mimo prázdnin a sviatkov)

Pondelok – piatok (počas prázdnin a sviatkov)

Sobota

Nedeľa

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prvádzkové hodiny operatívne upraviť.

Vstupné

Užívanie MI je pre deti a mládež do 18 rokov bezplatné, ak v tom čase nie je evidovaná rezervácia.

Užívanie MI po čase vyhradenom na bezplatné užívanie je spoplatnené podľa cenníka:

Rezervácia

Základom je dopredu nahlásiť na miestny úrad meno, priezvisko, e-mail a adresu objednávateľa a samozrejme termín, v ktorom chcete mať ihrisko pre seba vyhradené. Nahlásiť sa to dá:

Rezervácie si viete pozrieť (ale nie vkladať) v tomto kalendári rezervácií. Do kalendára ich vkladá obecný úrad na základe telefonickej alebo emailovej rezervácie.