Vytlačiť
Aktuality
Návštevy: 11277

Vážení spoluobčania,

prišiel čas, kedy sa problém neexistencie názvov ulíc v historickej časti mestskej časti Košice – Lorinčík stal hodným riešenia. V minulosti už vytýčenie ulíc a ich nazvanie prebiehalo ale nebolo z nám neznámeho dôvodu zavedené do praxe.

Miestny úrad mestskej časti Košice – Lorinčík uskutočnil v spolupráci s útvarom hlavného architekta miesta Košice práce na definovaní uličných priestorov a určení pravidiel vytýčenia názvov ulíc a doplnenia orientačných čísel rodinných domov. Zodpovedný odborník spracoval mapový návrh vytýčenia uličných priestorov. Tento návrh obsahuje 13 nových uličných priestorov a jeden návrh názvu križovatky.

Návrh umiestnenia nových ulíc v MČ Košice – Lorinčík – 2019

V prílohách je vyobrazenie mapového podkladu nových očíslovaných ulíc a aj ich slovný opis a lokalizácia (ten dokument sa dá použiť v prípade hlasovania e-mailom alebo písomne):

Zároveň je k dispozícii elektronická verzia mapy nových ulíc na tejto adrese: http://ulice.lorincik.eu

Hlasovanie za názvy už navrhnutých ulíc:

Ak chcete sami navrhnúť názov ulice, Vami navrhovaný názov ulice sa nesmie vyskytovať v Košiciach. Skontrolujete si to v katalógu ulíc mesta Košice (https://www.kosice.sk/mesto/katalog-ulic). Samotné navrhovanie názvov a hlasovanie sa dá urobiť viacerými spôsobmi: