Vytlačiť
Aktuality
Návštevy: 3630

Vážení spoluobčania,

použité vianočné stromčeky môžete zhromažďovať na stanovištiach veľkokapacitných kontajnerov:

Ďakujeme.