Vytlačiť
Aktuality
Návštevy: 1237

Vážení spoluobčania,

použité vianočné stromčeky môžete zhromažďovať na stanovištiach veľkokapacitných kontajnerov:

Ďakujeme.