Vytlačiť
Aktuality
Návštevy: 2580

MÚ MČ Košice – Lorinčík týmto oznamuje, že dňom 31. 12. 2015 sa prevádzka obchodu potravín v Hasičke končí.

Zároveň oznamuje začiatok súťaže na prenájom priestorov na prevádzku potravín.