Vytlačiť
Úradná tabuľa
Návštevy: 806

Zvereňujeme návrh VZN číslo 1/2019, ktorým sa ruší VZN číslo 1/2009 o čistote a verejnom poriadku na území mestskej časti Košice – Lorinčík: