Vytlačiť
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017
Návštevy: 1931

Pre voľby 4. 11. 2017 je v MČ Košice - Lorinčík zriadený jeden volebný okrsok. Sídlom volebnej okrskovej komisie je miestny úrad mestskej časti Košice - Lorinčík.