Zverejňujeme zoznam zaregistrovaných kandidátov, miesto a čas volieb:

Pre voľby 4. 11. 2017 je v MČ Košice - Lorinčík zriadený jeden volebný okrsok. Sídlom volebnej okrskovej komisie je miestny úrad mestskej časti Košice - Lorinčík.