Vytlačiť
Úradná tabuľa
Návštevy: 2797

Zverejňujeme súbory návrhu územného plánu - zmien a doplnkov 2018. Sú v tomto adresári: